ZMIANA TERMINU FESTIWALU WIFE / CHANGE OF THE DATE OF THE WIFE FESTIVAL

W związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 oraz mając na uwadze względy bezpieczeństwa podjęliśmy decyzję o zmianie terminu tegorocznej edycji Festiwalu WIFe na 22–28 czerwca 2020.

Sytuacja jest dynamiczna i taka zmiana pozwoli nam z większym spokojem planować cały harmonogram wydarzenia i wszystkie związane z nim kroki, takie jak np. rezerwacje noclegów czy transportów gości.

Jednocześnie uspokajamy i informujemy, że nowy termin Festiwalu został skonsultowany oraz potwierdzony przez naszych najważniejszych partnerów i podwykonawców.

Jest to stresujący czas dla nas wszystkich, jednak staramy się być dobrej myśli i podejmować kroki, które pozwolą nam zrealizować Festiwal, a Wam cieszyć się spokoju spektaklami komediowymi i improwizowanymi.

Przesuwamy też odrobinę start otwartego naboru na małą scenę, do konkursu formatów i do grupy mikserowej. Wszystkie informacje w tym temacie podamy w środę, 18 marca.

Dziękujemy z góry za wyrozumiałość. Zostańcie z nami!

*** ENGLISH VERSION ***

Due to the SARS-CoV-2 coronavirus epidemic, we are taking into account security concerns. We decided to change the date of this year’s edition of the WIFe Festival to June 22-28, 2020.

The situation is dynamic and such a change will allow us to plan the entire event schedule, as well as all related actions, such as booking accommodation or guests’ transport, without having to fear.

At the same time, we reassure you that the new date of the Festival has been consulted and confirmed by our most important partners and subcontractors.

It is a stressful time for all of us, but we try to be optimistic. We make all efforts to bring about the Festival, and let you enjoy comedy and improvised performances in your deserved peace.

We are also moving the start of a small stage, a format competition, and a mixing group open call. We will provide you with all the enrolment information on Wednesday, March 18.

Thank you for your understanding. Stay with us!