Szabłonka

Wrocław, Poland/Wrocław

[For English and full description – scroll down]

Kobiety, które śmiały się z tych samych żartów i to wystarczyło aby stworzyły duet. Pomimo subtelnych różnic łączy je wrażliwość i radość wspólnego tworzenia improwizowanego świata.

https://facebook.com/szablonka.duet.improwizowany

Skład: Adrianna Płonka, Agata Szabłowska

Język: PL

[ENG]

The women, who laughed from the same jokes, and it was enough to create a duo.

https://facebook.com/szablonka.duet.improwizowany

Members: Adrianna Płonka, Agata Szabłowska

Language: PL