Resort Komedii

Warsaw, Poland/Warszawa

[For English and full description – scroll down]

Resort Komedii to niezależna scena komediowa w Warszawie. Przez dwa lata aktywnej działalności komiczki i komicy związani z tym miejscem stworzyli swój własny styl, oparty na absurdalnym poczuciu humoru i niebywałej wrażliwości. Poznajcie stały skład tego wyjątkowego miejsca, który ma na swoim koncie wiele autorskich spektakli, m.in.: Spektakl w ciemności, Średni trzydziestoletni, 90’s Tv Show, Future Shock, Plebiscyt Głupoty, czy Festiwal Piosenki Miłosnej. Skład Resortu Komedii to 9 osób o różnych charakterach i osobowościach, których indywidualne cechy, umiejętności i doświadczenie sceniczne tworzą jedyne w swoim rodzaju połączenie. Możecie razem z nimi śmiać się i wzruszać, śpiewać piosenki i słuchać historii zagubionych w rzeczywistości trzydziestolatków. Resortowy skład otrzymał na festiwalu FAMA w 2018 roku nagrodę, im. Maxa Szoca za nieszablonową i kreatywną postawę artystyczną. Warto samemu sprawdzić, dlaczego!

Na Warsaw Improv Festival 2019 skład Resortu Komedii zaprasza Was na spektakl, pt. Radio Resort. Wysłuchacie jedynej w swoim rodzaju, tworzonej na żywo audycji radiowej.

Występują: Marta Iwaszkiewicz, Grzegorz Uzdański, Maciej Kaczyński, Agnieszka Matan, Ewa Gryczon, Agata Rozbicka, Krzysztof Dziubak, Norbert Bajan, Jakub Weltrowski

http://www.facebook.com/resortkomedii
https://resortkomedii.pl

Język: PL

[ENG]

Resort Komedii is an independent comedy scene in Warsaw. For two years of their active work comics and comedians associated with this place have created their own style, based on an absurd sense of humor and incredible sensitivity. Let’s get know a house team of this unique place, which has many original performances, including: Performance in the Dark, Middle Thirties, 90’s Tv Show, Future Shock, Plebiscite od Nonsense, or Love Song Festival. This team includes 9 people, who with different characters and personalities whose individual qualities, skills and stage experience, create a unique combination. You can laugh and cry with them, sing songs or listen to the stories of young adults lost in reality. The Resort Komedii’s company received the prize at the FAMA festival in 2018,for unconventional and creative artistic attitude. You should check them out!

At the Warsaw Improv Festival 2019, Resort Komedii invites you to the spectacle – Radio Resort. You will listen to a one of a kind, live radio program. Many people will appear in it, among others favorite radio cycles of listeners, songs on request, fragments of non-existent books and advice for the distressed

Members: Marta Iwaszkiewicz, Grzegorz Uzdański, Maciej Kaczyński, Agnieszka Matan, Ewa Gryczon, Agata Rozbicka, Krzysztof Dziubak, Norbert Bajan, Jakub Weltrowski

http://www.facebook.com/resortkomedii
https://resortkomedii.pl

Language: PL