PRACUJEMY I PLANUJEMY / WE WORK AND WE PLAN

Uważnie śledzimy informacje i zalecenia dotyczące rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2. Zdrowie i bezpieczeństwo jest naszym priorytetem.

Do festiwalu WIFe zostały jeszcze prawie trzy miesiące. To dużo czasu i dużo może się zmienić. W tej chwili nie ma żadnych przesłanek do podejmowania nerwowych decyzji.

Pracujemy i planujemy. Rozmawiamy z partnerami, podwykonawcami i zapraszamy artystów.

A w poniedziałek otwieramy NABÓR ZGŁOSZEŃ na małą scenę i do konkursu formatów! Informacje na ten temat znajdziecie na naszym facebooku oraz stronie internetowej.

*** ENGLISH VERSION ***

We carefully follow information and recommendations regarding the spread of SARS-CoV-2 coronavirus. Health and safety is our main priority.

There are almost three months to the WIFe festival. It is a lot of time, and a lot can change. At the moment, there are no premises for making any nervous decisions.

We work and we plan. We talk with our partners and subcontractors. We invite artists.

On Monday, we are opening the ENTRIES for the small stage as well as for the format competition! All information can be found on our Facebook page and website.