Paptak

Wrocław, Poland/Wrocław

[For English and full description – scroll down]

Teatr PAPTAK – grupa długich form. Została założona z potrzeby i chęci tworzenia spektakli, w których komedia jest efektem zderzenia charakterów, emocji, relacji i atmosfery. Nie boją się ani ciszy na scenie, ani zaskakujących zwrotów akcji. Grany przez nich format No exit to jedno miejsce, kilka postaci, z których każda tworzy się i rozwija podczas spektaklu i kilkadziesiąt minut gęstej atmosfery. Jedna nieprzerwana scena, której nikt nie opuści do końca, jak wyjęta z „Dwunastu gniewnych ludzi”, „Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie”, czy „Rzezi”. PAPTAK to zazwyczaj sześcioro ludzi, którzy wychodzą na scenę, nie wiedząc, co zaraz powiedzą lub zrobią, po czym to mówią i robią. Na co dzień występują we Wrocławiu.

http://facebook.com/teatrPAPTAK

Skład: Anka Groffik, Artur Jóskowiak, Tomasz Marcinko, Piotr Zdebski

Język: PL

[ENG]

Theater group PAPTAK – a group of long forms. It was founded from the need and willingness to create performances in which the comedy is a result of the clash of characters, emotions, relationships and the atmosphere. They are not afraid of either silence on the stage or surprising twists and turns. The No exit format is one place, several characters, each of which is created and developed during the performance and several dozen minutes of dense atmosphere. One uninterrupted scene that nobody will leave until the end, as taken out of "Twelve Angry Men", " Perfetti sconosciuti" or "Carnage". PAPTAK is usually six of people who come out on stage, not knowing what they will say or do, and then they say it and do it. Every day they perform in Wrocław.

http://facebook.com/teatrPAPTAK

Members: Anka Groffik, Artur Jóskowiak, Tomasz Marcinko, Piotr Zdebski

Language: PL