OTWIERAMY NABÓR ZGŁOSZEŃ / THE CALL FOR APPLICATIONS IN NOW OPEN

Warsaw Improv Festival zaprasza do przesyłania zgłoszeń. To kolejna, czwarta już, odsłona święta improwizacji i komedii, podczas którego spotykamy się by oglądać spektakle, brać udział w warsztatach i dobrze się bawić.

Festiwalowy nabór obejmuje zgłoszenia:
• do grupy mikserowej – zgłaszasz się indywidualnie i bierzesz udział w bezpłatnych warsztatach, by na koniec zagrać spektakl na dużej scenie Festiwalu;
• do konkursu formatów na dużej scenie w Kinie Muranów – autorskie formaty, których dotąd nie prezentowaliście nigdy i nigdzie;
• na małą scenę – zgłoś swoją grupę i wystąpcie w Resorcie Komedii;
• na warsztaty „szkoły i techniki” – tutaj również zgłaszasz się ze swoją grupą, a my przygotowujemy dla Was specjalne, sprofilowane pod Wasze potrzeby bezpłatne warsztaty.

Termin przyjmowania zgłoszeń mija 8 maja 2020 (23:59).

Zgłoszenia przyjmujemy drogą elektroniczną:
• zgłoszenia indywidualne (mikser): https://forms.gle/tKtwYLEi2Vdgb2ez5
• nabór dla grup: https://forms.gle/83zCcS2Te4urb6ZZ8

Przed wysłaniem zgłoszenia, zapoznaj się koniecznie z Regulaminem Festiwalu:
https://festival.warsawimprov.pl/wp-content/uploads/2020/03/WIFE2020-REGULATIONS-PL_EN.pdf

Obiecujemy, że ten regulamin nie jest tak straszny, jak inne regulaminy. Z naszego regulaminu dowiecie się m.in. że:

• Mikser będzie okazją do zagrania na dużej scenie WIFe razem z najciekawszymi improwizatorami z Polski i zagranicy, a doświadczenie nie będzie jedynym kryterium naboru.

• W Konkursie formatów nie zostawimy Was samych. Doświadczeni instruktorzy pomogą dopracować Wasze pomysły, a za najciekawszy nowy format grupa może zgarnąć 2000 zł.

• Nie musicie być dyspozycyjni przez cały czas trwania WIFe. Terminy występów ustalimy z Wami indywidualnie.

• Organizator jest ważniejszy od sądu. Od decyzji sądu przynajmniej można się odwołać.

• Jeśli wystąpicie na małej lub dużej scenie, nie musicie martwić się o karnet

4th Warsaw Improv Festival odbędzie się w terminie 22–28 czerwca 2020. Uważnie śledzimy informacje i zalecenia dotyczące rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2. Zachęcamy do przesyłania zgłoszeń. W tym momencie przesłanie zgłoszenia nie jest równoznaczne ze zobowiązaniem się przez Was do udziału w Festiwalu. Będzie ono dla nas sygnałem, że jesteście potencjalnie zainteresowani oraz pozwoli nam ono efektywniej planować całe wydarzenie.

*** ENGLISH VERSION ***

Warsaw Improv Festival invites you to enroll. This is the next, fourth festival edition of improvisation and comedy, during which we meet to enjoy performances, take part in workshops and have fun.

You can apply for:
• joining a mixer group – you apply individually and take part in free workshops to finally perform on the main festival stage;
• the competition of formats on the main stage at the Muranów Cinema – original formats you have never presented anywhere before;
• a small stage – register your group and perform in Resort Komedii;
• “schools and techniques” workshops – you also apply with your group. We will prepare free workshops, best suited for your needs.

The application deadline is May 8, 2020 (23:59).

We accept applications electronically:
• mixer: https://forms.gle/tKtwYLEi2Vdgb2ez5
• open call for improv groups: https://forms.gle/83zCcS2Te4urb6ZZ8

Before submitting your application, please read the Festival’s Regulations:
https://festival.warsawimprov.pl/wp-content/uploads/2020/03/WIFE2020-REGULATIONS-PL_EN.pdf

We promise that these regulations are not as scary as other regulations. From our regulations, you will learn that:

• The mixer will be an opportunity to perform on the main WIFe stage, together with the most interesting improvisers from Poland and abroad. Your experience will be the only selection criteria.

• We will not abandon you in the Format Competition. Experienced instructors will help you to sharpen your ideas. For the most interesting new format, the group can get PLN 2,000 prize.

• You do not have to be available throughout the entire WIFe. Performance dates will be set individually with you.

• The organizer is more important than the court. At least the ruling of a judge can be overturned.

• If you perform on a small or main stage, you don’t have to worry about the WIFe badge.

The 4th Warsaw Improv Festival will take place from June 22-28, 2020. We are closely following information and recommendations regarding the spread of SARS-CoV-2 coronavirus. We encourage you to submit your applications. At this point, submitting your application is not a commitment to participate in the Festival. It will be a signal for us that you are likely interested and will allow us to plan the entire event more effectively.