Grund Színház

Budapest, Hungary/Budapeszt, Węgry

[For English and full description – scroll down]

Andrew urodził się w Niemczech i razem z rodzicami wyjechał do Stanów. Po studiach przeniósł się na Węgry i z sukcesem od 1994 rozpowszechnia tam sztukę improwizacji. Założony przez niego prawie 10 lat temu Grund Theater to najpopularniejsza węgierska grupa impro. Jej członkowie jeżdża po całym świecie, piszą, uczą, wystepują. Brawurowo łączą techniki pochodzące z tradycyjnego teatru, kultury skeczowej i improwizacji teatralnej.

Język: EN

www.facebook.com/GrundSzinhaz

[ENG]

Andrew was born in Germany and went to the United States with his parents. After graduation, he moved to Hungary and successfully from 1994 have been developing there the art of improv. The nearly 10-year-old Grund Theater has been created by him for the most popular group of Hungarian impro. Its members travel all over the world, write, teach, perform. They bravely combine techniques from traditional theater, skilful culture and theatrical improvisation.

Language: EN

www.facebook.com/GrundSzinhaz