Baby

Białowieża Forest & Warsaw, Poland/Puszcza Białowieska & Warszawa

[For English and full description – scroll down]

Pierwszy w Polsce improwizowany musical folklorystyczny. Dwie improwizatorki (Joanna Pawluśkiewicz, Agata Rozbicka), wspierane przez śpiew zespołu ludowego (Stara Śpiewka), będą improwizować sceny, melodie i szukać sensu w poetyce, której tak często nie zauważamy, nie poważamy.

Odcinamy się od ludowości. Nasz wewnętrzny Jakub Szela mówi temu stop! Ogłaszamy nowy nurt – folk impro!

Skład: Joanna Pawluśkiewicz, Agata Rozbicka, Kasia Paterek, Monika Szeliga, Magda Paluch-Wojtas, Marta Tarnowska

Język: PL

[ENG]

The first improvised folk musical in Poland. Two improvisers (Joanna Pawluśkiewicz, Agata Rozbicka), supported by people involved in folk singing, will improvise scenes, melodies and look for meaning in areas, which we do not notice so often, we do not respect. We cut off from the folk. We announce a new trend – folk impro!

Members: Joanna Pawluśkiewicz, Agata Rozbicka, Kasia Paterek, Monika Szeliga, Magda Paluch-Wojtas, Marta Tarnowska

Language: PL