Warsaw Improv Festival 2020

About the Festival [new rules] / O festiwalu [nowe zasady]

Jesteśmy w kontakcie z biurem prasowym COVID-19 i powiemy Wam, że oni totalnie nie ogarniają. O co nie zapytamy, to tylko „nie wiemy”, „pogadamy jesienią”. Jesteśmy też w kontakcie z Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy, który dofinansowuje 4. Warsaw Improv Festival (w ramach konkursu „Warszawskie Kalendarium Kultury”). Akurat ta współpraca układa się bardzo dobrze i dzięki temu możemy powiedzieć Wam, co wiemy my.

Przymierzamy się więc do nowej formuły festiwalu, zakładającej, że #WIFe2020 potrwa nie kilka dni, a kilka miesięcy, na przestrzeni których zorganizujemy wydarzenia, na które akurat pozwoli nam koronawirus i związane z nim przepisy. Co Wy na to?

1. Całość działań festiwalowych (czyli warsztaty i spektakle) planujemy zrealizować między 1 czerwca a 30 listopada.

2. Więcej informacji znajdziecie w nowym regulaminie festiwalu: www.bit.ly/wife2020-regulations-new-rules.

3. Wprowadzamy zmianę w regulaminie, czyli nabór ciągły na festiwal. Cały czas możecie się zgłaszać, a my będziemy sięgać po Wasze zgłoszenia realizując kolejne festiwalowe wydarzenia.

4. Zgłoszenia przyjmujemy drogą elektroniczną:
— zgłoszenia indywidualne: mikser [https://forms.gle/tKtwYLEi2Vdgb2ez5];
— nabór dla grup: spektakle, konkurs formatów, warsztaty „szkoły i techniki” [https://forms.gle/83zCcS2Te4urb6ZZ8].

5. Oczywiście, ponieważ sytuacja zmienia się dynamicznie (a rzecznik prasowy COVID-19 co chwilę zmienia zdanie) – dlatego radzimy nie zwlekać z przesłaniem zgłoszenia.

6. Wszystkie zgłoszenia, które dotychczas od Was otrzymaliśmy, zachowują ważność.

*** ENGLISH VERSION ***

We are in touch with the COVID-19 press office and they are totally overwhelmed and over the top. They answer our questions like: „we do not know” or „we can talk in the fall”. We are also in touch with the Warsaw City Hall, which co-finances the 4th Warsaw Improv Festival (as part of the „Warsaw Calendar of Culture” competition). This cooperation is going very well and because of that we share some details.

Therefore, we are developing a new festival formula, assuming that #WIFe2020 will last not several days, but several months, during which we will organize events that the current epidemic situation and related regulations will allow us to do. What do you say?

1. We plan to complete all festival activities (i.e. workshops and performances) between June 1 and November 30.

2. More information can be found in the festival's new regulations: www.bit.ly/wife2020-regulations-new-rules.

3. We are introducing a change in the regulations – continuous recruitment for the festival. You can apply all the time and we will reach for your applications for subsequent festival events.

4. We accept applications electronically:
— individual applications: mixer [https://forms.gle/tKtwYLEi2Vdgb2ez5];
— recruitment for groups: performances, format competition, „schools, and techniques” workshops
[https://forms.gle/83zCcS2Te4urb6ZZ8].

5. Of course, because the situation is changing dynamically (and the COVID-19 spokesman changes his mind every now and then) – we advise you not to delay with your application.

6. All entries that we have received from you so far remain valid.

News / Wiadomości

NOWA FORMUŁA FESTIWALU – NABÓR ZGŁOSZEŃ TRWA! / NEW FESTIVAL FORMULA – RECRUITMENT RECEIVES!

Czy się poddaliśmy? No jasne, że nie. Czy jesteśmy pewni zwycięstwa? Szczerze? Też nie, ale chcemy jeszcze walczyć. Jesteśmy w kontakcie z biurem prasowym COVID-19 i powiemy Wam, że oni totalnie nie ogarniają. O co nie zapytamy, to tylko „nie […]

OTWIERAMY NABÓR ZGŁOSZEŃ / THE CALL FOR APPLICATIONS IN NOW OPEN

Warsaw Improv Festival zaprasza do przesyłania zgłoszeń. To kolejna, czwarta już, odsłona święta improwizacji i komedii, podczas którego spotykamy się by oglądać spektakle, brać udział w warsztatach i dobrze się bawić. Festiwalowy nabór obejmuje zgłoszenia: • do grupy mikserowej – […]

ZMIANA TERMINU FESTIWALU WIFE / CHANGE OF THE DATE OF THE WIFE FESTIVAL

W związku z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2 oraz mając na uwadze względy bezpieczeństwa podjęliśmy decyzję o zmianie terminu tegorocznej edycji Festiwalu WIFe na 22–28 czerwca 2020. Sytuacja jest dynamiczna i taka zmiana pozwoli nam z większym spokojem planować cały harmonogram wydarzenia […]

See all / Zobacz wszystkie